Как правилно да рециклираме и изхвърляме битов отпадък

Бъдете отговорни към природата като не замърсявате излишно.

Управление на битови отпадъци или кое, къде и как изхвърляме? Наскоро излезе статия, в която се посочва, че създаденото от човека вече надхвърля масата на всички живи организми. Притеснително, нали? Домакинствата като икономическа единица също имат своя принос към замърсяването на природата. Приблизително 17% от генерирания отпадък в България е именно от домакинствата, като хартия и текстил съставляват 40%, метал и пластмаса 20%, хранителни отпадъци 10% от общия битов отпадък. Често не се замисляме когато пазаруваме какво се случва с отпадъка след като напусне дома ни. В тази статия ще обсъдим какво можем да направим за да намалим нашите битови отпадъци като работим по 3 направления: пазаруване, употреба и изхвърляне.

Как, колко и какво пазаруваме?

За да сме сигурни, че ще изхвърлим възможно по-малко битови отпадъци е важно когато пазаруваме:

 • Винаги преди пазаруване е добре да проверим с какво разполагаме у дома, така няма да купуваме неща, с които вече разполагаме.
 • Винаги да носим със себе си платнена торба за пазар, така ще намалим потреблението на найлонови торбички.
 • Да пазаруваме по възможност насипно, или в по-големи разфасовки.
 • Да се стараем да приготвяме храна точно колкото ни трябва (средната порция за един възрастен е 305/400 гр).
 • Да си осигурим кошчета за разделно събиране на отпадъци у дома.
 • Много е важно да отделяме опасните отпадъци.
 • По възможност да купуваме от местни марки.

Управление на материалите в домакинството

За да акумулираме по-малко отпадъци можем да преизползваме всичко, което позволява това.
Примери: стари дрехи и текстил могат да се преобразуват в парцали за почистване така ще ви трябва по-малко хартия.
Стъклени буркани и шишета могат да се използват неограничено за складиране хранителните продукти в тях.
Биоразградимите отпадъци могат да бъдат идеална тор за вашите растения. Остатъци от сапун могат да бъдат чудесна шивашка креда.

Разделяне на битови отпадъци по вид

Биоразградимите отпадъци можем да предадем на специализирани фирми за компостиране, или да си направим компост у дома за собствена употреба.
Рециклируемите отпадъци можем да изхвърлим в специалните контейнери.
Опасните отпадъци изискват внимателно складиране. Големите общини организират събирането им за последващо третиране.
Електронни и електрически отпадъци. Някои магазини за техника приемат стари уреди.
Строителни отпадъци. Строителните отпадъци трябва да се изхвърлят само на определените за целта места.

Трябва да разполагате с няколко кошчета за битови отпадъци

 • 1 кошче за биоразградими отпадъци
 • 1 кошче за стъкло
 • 1 кошче за метал и пластмаса
 • 1 кошче за хартия
 • 1 кошче специално за опасни отпадъци

Важно: За да се предотвратят евентуални инциденти, кошчето за опасни отпадъци трябва да е здраво, с добро затваряне и на място далече от водоизточници, светлина, почвата и достъпа на деца. Най-добре е кошчето за опсни отпадъци да е под ключ.

Какво ни предлага града за нашите битови отпадъци?

Вече почти навсякъде можем да намерим кошчета за рециклиране на пластмаса, хартия, метал и стъкло, даже повечето градове организират извозването на строителни и опасни отпадъци от домакинствата. Някои градове освен кошчетата за разделно събиране разполагат и с такива за текстил, кожа и др. Но освен тях в дома ни се генерират и опасни отпадъци като: живак, лакове, бояджийски материали, разстворители, строителна химия-лепила,, пяна, силикон и др. В по-големите градове има специализирани фирми за събиране на опасен отпадък.

Правилното третиране на отпадъка е може би най-доброто, което можем да направим за природата, за да живеем в по-добър свят.

Често задавани въпроси за битови отпадъци

Къде мога да изхвърлям опасни отпадъци?

Много магазини разполагат с място, на което да изхвърлите стари батерии. Магазини за техника приемат стара техника за рециклиране. Някои аптеки приемат стари лекарства. Общините също организират мероприятия за събиране на опасните отпадъци от домакинствата.

Как мога да изхвърлям по-малко отпадъци?

Можете да намалите значително обема на отпадъците от вашето домакинство като пазарувате на едро, или насипно, преизползвате материалите си и най-вече не пазарувате излишно.

Как да изхвърлям отпадъка си разделно?

За да си улесните разделното изхвърляне на отпадъци, още след употребата им ги събирайте в отделни кошчета (ще ви е по-лесно да ги изхвърлите в общинските кошчета за разделно събиране). В Зелените контейнери се изхвърля стъкло, в жълтите пластмаса и метал, а в сините хартия и картон.