Собственост

Настоящият сайт е собственост на Дом Градина Рецепти.
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, видео и фото материали публикувани в сайта са негова собственост в случай, че не е посочено друго.

Общи условия

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта www.dom-gradina-recepti.com единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго. Използването на части от текстови, фото- и видео материали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът. Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването им без изричното писмено съгласие на www.dom-gradina-recepti.com. Всяко подобно действие ще се третира със цялата строгост на закона за авторските права. Поставянето на линкове към материали на сайта е свободно. Сайта има право да премахва от страницата си, включително от форумите под материалите, мнения съдържащи:
Нецензурни и обидни коментари, противоречащи на добрия тон;
Дискриминация под каквато и да е форма(национална, политическа, религиозна, расова, полова и др.), или подтикване към расистки прояви.
Подтикване към жестокост, насилие, или нетърпимост между гражданите;

Уеб сайта си запазва правото да променя дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорност

Ние правим всичко възможно да предоставяме на сайта си вярна, точна и актуална информация. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Сайтът не може да ви гарантира ненакърнимост и безопасност от злонамерени действия на трети лица.
Дом Градина Рецепти не носи отговорност за:
Евентуални вреди, възникнали, или свързани с достъпа до сайта.
Информацията, включена в сайтовете, към които са публикувани линкове към нашия сайт и съдържанието в тези сайтове.
Мненията, изразени във форумите/коментарите под материалите.
Съдържанието на рекламите, публикувани в сайта.

Конфиденциалност

Екипът на сайта се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изисквани от държавни органи, или длъжностни лица, оправомощени със закон. Естеството на интернет пространството е такова, че не винаги обмена на информация може да бъде напълно защитена от злонамерености и посегателства от трети страни.
www.dom-gradina-recepti.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели, които водят статистика за броя влизания и др. Действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг.
С приемането на настоящите условия, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на директния маркетинг.
Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, или условията за ползване на сайта.

Обезщетения

Дом Градина Рецепти си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни в следствие от нарушаването на настоящите условия. За всички неуредени с настоящите условия за ползване въпроси се прилага българското законодателство. Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат с общите условия.