Въведение

Ние сме ангажирани с опазването на личната информация споделена от нашите посетители в сайта.
Ще изискваме от вас изрично съгласие за използване на бисквитки, при първо ваше посещение в сайта. С използването на сайта и съгласяването с нашата политика за поверителност, вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки.

Събиране на лична информация

Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:
а) информация за вашето устройство и вашите посещения в сайта (IP адрес, географско положение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетени страници);
б) информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия сайт включително имейл адрес.
в) информацията, която предоставяте при попълването на профила ви в сайта (включително вашето име, адрес и телефонен номер);
г) информация, свързана с всички покупки, които правите в нашия сайт, или други сделки (включително име, адрес и телефон);
д) информация, съдържаща се в, или свързана с всякаква комуникация направена/изпратена чрез нашия сайт (включително съдържанието на комуникацията, метаданни на комуникацията);
е) всяка друга лична информация, която сте избрали да изпратите до нас.

Използване на личните Ви данни

а) лична информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите определени в тази политика
б) ние може да използваме вашата лична информация за:

  • Администриране на нашия сайт и бизнес.
  • Персонализиране на нашия сайт за вас.
  • За да можете да използвате услугите на нашия сайт.
  • За да можем да ви предоставим услугите, закупени чрез нашия сайт.
  • За изпращане на декларации, фактури и платежни напомняния към вас и за събиране на плащания от вас.
  • За изпращане на извън маркетингови търговски съобщения.
  • За изпращане на имейл известия, които сте поискали, или очаквали.
  • За изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност (или внимателно подбрани трети лица), които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата, чрез имейл, или подобни технологии (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация).
  • Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия сайт, ние ще я публикуваме в съответствие с лиценза предоставен от вас.
  • Ние няма няма да предоставяме ваша лична информация с трети страни без вашето изрично съгласие.

Разкриване на лична информация

а) Ние може да разкрием вашата лична информация на някой от нашите служители, застрахователи, професионални консултанти, агенти подизпълнители, доколкото това е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика.
б) Ние може да разкрием вашата лична информация:
В случай, че сме длъжни да го направим по закон;
Във връзка с всякакви текущи, или бъдещи съдебни производства;
За упражняване, или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на трети лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);
На купувача (или бъдещ такъв) на всеки бизнес, или актив, които ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);
в) С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставяме лична информация на трети страни.

Интернационален обмен на данни

а) Инфорацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърлена между всяка от страните, в които работим, за да се даде възможност на нас, за да използваме информацията в съответствие с тази политика.
б) Личната информация, която публикувате на нашата интернет страница, или изпратите за публикуване на нашия сайт може да бъде разпространена, чрез интернет по целия свят. Ние не можем да попречим на използването, или злоупотребата с такава информация от други.
в) Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел.

Запазване на личната информация

а) Този раздел описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени за да гарантират, че ние се съобразяваме с правните задължения във връзка със задържането и заличаването на личните данни на нашите потребители.
б) Личната информация, която обработваме, за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тези цели.
в) Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел 6, ние ще запазим документи (включително електронни такива) съдържащи лични данни:
До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон;
Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи, или бъдещи съдебни производства;
За упражняване, или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск).

Защита на личната информация

а) Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата, или изтриването на вашата лична информация.
б) Ние ще съхраняваме цялата налична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.
в) Всички електронни финансови сделки, сключени чрез нашия сайт, ще бъдат защитени с технология за кодиране.
г) Вие се съгласявате, че предоставянето на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.
д) Вие носите отговорност за запазване на паролата, която използвате за достъп до нашия уебсайт.

Изменения

а) Имаме право да актуализираме тази политика, като публикуваме нова версия на нашия сайт.
б) Можете да разгледате тази страница от време на време, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени в тази политика.
в) Ние може да ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща, или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.

Вашите права

а) Можете да поискате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас. Предоставянето на такава информация ще бъде предмет на:
Плащане на такси, ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител, или по друг начин, който изисква плащане на такси.
Може да поискаме от вас подходящо доказателство за вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено изискваме фотокопие от лична карта заверено от нотариус. Може да поискаме и копие от фактури, върху които пише вашият физически адрес като фактури за комунални услуги).
б) Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поисканa до степента, позволена от закона
в) Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните ви данни за маркетингови цели.
г) На практика, с използването на нашите услуги и уеб сайт вие се съгласявате ние да използваме вашата лична информация за маркетингови цели. Ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните ви данни за маркетингови цели.

Други уеб сайтове- трети страни

а) Нашият уеб сайт съдържа хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни.
б) Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети страни.

Актуализиране на информацията

а) Моля, уведомете ни, ако предоставената от вас лична информация трябва да се коригира, или актуализира.

Cookies-бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки.

а) Бисквитката е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява в браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.
б) Бисквитки могат да бъдат “постоянни”, или “сесийни” бисквитки: “постоянните” бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще бъдат активни до изтичане на срока , освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; “сесийната” бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузъра е затворен.
в) Бисквитки обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързана с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки.
г) Ние използваме и двата вида бисквитки на нашия уебсайт.
д) Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време.
е) Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.
ж) Ако блокирате бисквитките, вие няма да да можете да използвате всички функции на нашия сайт.
з) Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашето устройство.
и) Изтриване на бисквитките ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.