Как да рециклираме пластмасовите си отпадъци

Какви пластмасови отпадъци можем да хвърляме в контейнера за рециклиране и кои, не?

Замърсяването от пластмаса е бич за модерното общество. Замърсяването с пластмасови отпадъци е достигнало до такива нива, че вече можем да срещнем пластмаса навсякъде. В планините, в моретата, а за съжаление и в стомасите на милиони животни всяка година. Поради тази и много други причнини, задължение на всеки от нас е да живее колкото може по-отговорно. Днес почти няма град в България, където да не е направена някаква организация за рециклиране на пластмасата от домакинствата. В следствие България може да се похвали със завиден напредък в обема пластмаса предаден за рециклиране.

Според последния доклад на „Национален план за управление на отпадъците 2014/2020“ в България се рециклират 40% от пластмасовите отпадъци, което е по-високо от средното за Европа. Разбира се има още много да се желае в тази посока, за това е важно все повече хора да участват в процеса, дори и само като предават за рециклиране битовите си отпадъци. Пластмасите обаче са най-различни и не всички могат да се рециклират, за това в тази статия ще обсъдим кои пластмасови  отпадъци можем, и кои не, да изхвърляме в контейнерите за рециклиране на пластмаса. Какви други начини можете да откриете за рециклирането на различни материали от домакинството, вижте тук.

Що е то пластмаса?

В най-общ смисъл пластмасите са голяма група материали, чийто основен компонент са синтетични, или полусинтетични органични полимери. Важно свойство на пластмасите е, че техните свойства, като дуктилност, твърдост, еластичност, якост на опън, топлинна и химическа устойчивост, варират в широки граници в зависимост от изходните материали, технологията на производство и включените в състава им добавки. Сравнително лесната им обработка дава възможност на пластмасите да намират разнообразни приложения – като опаковъчен материал, текстил, топлоизолация, електроизолация, тръби, подови настилки, като компонент в бои, лепила и козметични продукти, в носещите конструкции на машини, в автомобилните гуми и много други.

Проблема с използването им, е че суровината за производстото им е нефт, което ги прави неразградими, или бавно разградими. Ако това не е достатъчен проблем, много животни поглъщат пластмасата, мислейки я за храна. Тъй като не се разгражда тя запълва постепенно храносмилателната система и води до смърт. Острови от пластмасови отпадъци плават свободно в океаните. Остатъците от пластмаса замърсяват и бреговите ивици. За това е важно да се замислим какво можем да направим самите ние за да намалим използването и замърсяването с пластмаса, като как се рециклира пластмаса .

Рециклиране на пластмаса

Както вече разбрахме пластмаса е наименованието на различни материали, което означава и че не всички могат да се рециклират. Някои пластмаси като PVC например, при нагряване се отделят токсични изпарения и за това пластмасови отпадъци от от PVC трябва да се рециклират само в специални съоръжения. Наскоро попаднахме на заключение от фирмите за рециклиране, че притеснително голяма част от обема на един камион за рециклиране на пластмаса се запълва от въздух. Бутилките например, заемат много място, което не може да се запълни заради самата им форма. Решението на този проблем е много лесно. Винаги преди да изхвърлите пластмасови отпадъци за рециклиране ги смачкайте. Така ще заемат по малко място, и освен че ще могат да се съберат повече отпадъци, ще спестите гориво на камионите.

Рециклиране на пластмаса – PET 1

(Полиетилентерефталат). Това е най-често срещания вид пластмаса за бита.  От този вид пластмаса се изработват предимно бутилки за еднократна употреба и опаковки. Всички пластмасови материал отбелязани с този знак са рециклируеми.

Рециклиране на пластмаса – HDPE 2

(Полиетилен с висока плътност). Това е пластмаса с висока плътност. От нея се изработват предимно кани, бутилки за многократна употреба и опаковки. Въпреки, че по принцип този вид пластмаса се рециклира, много често освен пластмаса в самия предмет се съдържат и други материали като метал и др. е добре в такъв случай да се изхвърлят с другата пластмаса, само когато контейнера е не само за пластмаса, но и за метал.

Рециклиране на пластмаса – PVC 3

(Поливинилхлорид). От този вид пластмаса се изработват материали като тръби и обшивки. Този вид пластмасови материали при нагряване отделят токсични материали и е абсолютно забранено тяхното изгаряне. Този вид пластмасови материали също така не се изхвърля в контейнерите за рециклиранена пластмаса.

Рециклиране на пластмаса – LDPE 4

(Полиетилен с ниска плътност). Този вид пластмаса се използва за изработването на материали за бита като чували за смет, пръстените за стекове и бутилки. Пластмасовите изделия номерирани по този начин са годни за рециклиране.

Рециклиране на пластмаса – PP 5

(Полипропилен). От този вид пластмаса се изработват опаковки за храна и автомобилни компоненти. От този вид пластмаса се изработват и капачките. Понеже в България все още няма изградена работеща система за разделно събиране на различните видове пластмаса, това което вие можете да направите за улесняването на процеса по рециклиране е да итвинтите капачката от бутилката. Капачките и другите опаковки от този вид пластмаса се рециклират, докато автомобилните компоненти, не.

Рециклиране на пластмаса – PS 6

(Полистирен). Използва се за изработването на стиропор и опаковки за храна и напитки. Този вид пластмасови отпадъци е рециклируем, но трябва да се има в предвид, че стирипора е много лек материал и изхвърлен неправилно много лесно може да замърси наоколо. За това фирмите, които се занимават с рециклиране на пластмаса съветват винаги да изхвърляме такива отпадъци в торбичка.

Рециклиране на пластмаса – O, OTHERS, 7

(Други). С този номер се отбелязват продукти от вече рециклирана пластмаса или такива с неясно съдържание. Такава пластмаса не се рециклира.

Номерецацията на продуктите само упоменава материала за изработка. Ако не знаете къде и как можете да предадете за рециклиране вашите пластмасови отпадъци, които не са от опаковки, можете да се обърнете към фирмата за рециклиране във вашата община. В повечето случаи само 4 вида пластмаса може да се рециклират. Това са: PET, HDPE, PS, PP. Попитахме специализирана фирма, какви пластмасови отпадъци можем да изхвърляме в контейнерите за разделно събиране на пластмаса и отговора беше – „Всички видове опаковки, но само опаковки“.

Важно: Преди да изхвърлите вашата пластмаса в контейнерите за рециклиране се уверете, че са почистени от  остатъци от храна и др.

Други начини да намалим потреблението на пластмаса

Рециклирането не е единствения начин да намалим замърсяването. Трябва да започнем още от пазаруването. Все пак колкото по-малко пластмаса сме внесли вкъщи, толкова по-малко пластмаса ще има за рециклиране. Рециклирането на пластмасовите отпадъци е само един от начините да намалите замърсяването на околната среда. Други варианти за намаляване на пластмасови отпадъци са:

  • Купете, или си направете платнена торба за пазар. Един от големите пластмасови отпадъци са именно найлоновите торбички.
  • Пазарувайте насипно и в големи разфасофки.
  • Използвайте съдове за моногократна употреба като стъкло и метал.
  • Сменете пастмасата с друг материал
  • Купувайте дрехи от естествени материали.

Участвайте и в инациативи като „Капачки за Бъдеще“, така освен, че ще рециклирате собствените си пластмасови отпадъци, ще помагате за бебетата на България (те освен пластмасови капачки вече ще приемат и алуминиеви кенчета). Защото зависи от всички нас да живеем в едно по-добро място.

Често задавани въпроси за рециклиране на пластмаса от бита

Мога ли да хвърлям в контейнерите за разделно събиране найлонови торбички?

В контейнерите за разделно събиране можете да хвърляте всякакви опаковки от найлон.

Какви пластмасови отпадъци мога да хвърлям в контейнера за разделно събиране?

В контейнерите за разделно събиране на пластмаса се изхвърлят всики видове пластмасови опаковки. За друг вид пластмаса и едрогабаритни отпадъци се обърнете към фирмата за рециклиране във вашата община.

Какви пластмасови отпадъци не мога да хвърлям в контейнера за разделно събиране?

В контейнерите за разделно събиране на пластмаса не се изхвърлят опаковки с остатъци от храна и други замърсявания, едрогабаритни отпадъци и отпадъци, които не са от опаковки.