Какви отпадъци не трябва да хвърляме в канала?

Какви отпадъци не трябва никога да се изхвърлят в канализацията?

Питали ли сте се някога какви отпадъци не трябва да се изхвърлят в канализацията ви? Може и да звучи доста примамливо, но такова поведение има дългосрочни последствия върху околната среда.  Не можем и не бива да се предоверяваме на иституциите. Трябва сами да контролираме как взаимодействаме с природата, а отговорното отношение към отпадъците ни, е една важна част от това взаимодействие. Освен отрицателните последствия за природата от такова поведение има и чисто практически последици, като запушването на канализацията. Нека да разгледаме нещата малко по-обстойно.

Какви хранителни отпадъци не се изхвърлят в канализацията?

Винаги ни се струвало най-естественото нещо на света да изхвърлим остатъците си от храна в канализаията. Има някои видове хранителни отпадъци, които трябва да избягваме да изхвърляме в канализацията си. Такива отпадъци макар и да не са опасни за водните източници (ако не са в големи количества) могат да повредят и да запушат тръбите ви.

Ориз – оризът събира много вода и изхвърлен в мивката може да запуши канала, освен това може да се развият микроорганизми.
Мазнини – дори течни, когато се изхвърлят мазнините се втвърдяват, а това ще доведе до запушване на тръбите.
Черупки от яйца – те са твърди и не се разлагат лесно. Могат да повредят тръбите
Брашно – брашното смесено с вода става лепило.
Ядки – те не се разграждат лесно и могат да повредят тръбите.
Паста – тя се разгражда бавно и при големи количества ще запуши канала.
Твърди храни като аспержи и целина – те могат да образуват топки и да запушат канала. За да ги изхвърлите в канала първо ги нарежете на дребно.
Остатъци от кафе – остатъците от кафе не се разграждат лесно и могат да запушат канала ви. Вместо това можете га ги използвате за наторяване на растенията в дома.
Млечни продукти – тяхното разграждане изисква много кислород, а нормалните нива на кислород са жизнено важни за микроорганизмите, които се намират във водата.

Разбира се тук става дума за нормални количества отпадъци, които са акумулирани от средностатистическо семейство. Всякакви хранителни отпадъци в големи количества изхвърлени в общата канализация ще нарушат екоравновесието във водоисточниците, а от там на цялата екосистема в района.

Какви отпадъци от препарати не се изхвърлят в канализацията?

Какво означават символите на етикета на препаратите ни?

Какво означават обозначенията по домакинските препарати?

Препаратите, с които поддържаме чистотата на дома си, са най-големия замърсител на околната среда, който ние като домакинство използваме. Затова  точно тук е и мястото, където можем най-много да помогнем на природата. Обикновено на етикета на дадения препарат е описано как да се ползва правилно и дали е опасен за околната среда. Битовите течности включват неща като домакински почистващи препарати и течности за автомобили, бои, разтворители и тн. Въпреки че те не причиняват непременно запушване на тръбите, тези химикали могат да бъдат вредни, когато се смесват във водопровода. Ако ги изхвърляте в канализацията, те ще попаднат във водоизточниците и ще ги замърсят. Следователно такива вещества трябва да се изхвърлят на специално предназначени места. Общината, в която живеете може да вземе от вас опасните отпадъци. И накрая, но не на последно място избягвайте да допускате токсични домакински почистващи препарати във водната система, като преминете към изцяло естествени почистващи препарати. Ако се чувствате особено трудолюбиви, можете да си направите сами. В търговската мрежа се предлагат много варианти за екологично чисти препарати. А за да се назове такъв един препарат, то той трябва да е: без петролни продукти, без хлор и фосфати, без летливи органични съединения и по възможност без добавени ароматизатори.

Какви домакински отпадъци не се изхвърлят в канализацията?

В тази категория попадатдомакински материали, с които повечето от нас вече са наясно, че не се изхвърлят в канализацията, но има и някои изненади.

Лекарства – те ще отровят водата.
Хартия – каквато и да е хартия освен тоалетна може да запуши канализацията.
Дамски лични принадлежности – като тампони и превръзки са от синтетични материали и няма да се разложат.
Дъвка – дъвките не се разлагат лесно и могат да залепнат по тръбите и да ги запушат.
Лепенки, бинтове и др. – те са направени предимно от синтетични материали и не се разлагат лесно, освен това ще замърсят околната среда.
Тоалетната на домашните любимци – без значение какво пише на етикета тоалетната на домашните любимци в досег до вода ще се втвърди и ще запуши тръбите ви, затова трябва да се изхвърля с останалия нерециклируем отпадък.
Маски за лице на основата на глина – те ще залепнат по вътрешността на тръбите и може да ги запушат.
Каквито и да е материали от пластмаса и найлон – те са много вредни за околната среда и също така ще запушат вашите тръби.

Нашето потребителско поведение е от изключителна важност за равновесието в околната среда. Никой не е твърде малък, когато се отнася за опазването на природата и всеки с малко усилия и много желание може да подпомогне общата цел, всички ние да живеем в един по-добър свят.

Често задавани въпроси

Какво не трябва да се изхвърля в канализацията?

В канализацията е забранено да се изхвърлят токсични материали и такива, които биха възпрепятствали по някакъв начин нормалното преминаване на водата.

Какви остатъци могат да се изхвърлят в канализацията?

В канализацията могат да се изхвърлят остатъци от храна (с някои изключения) и вещества, които бързо се разлагат във вода и са безвредни за природата.

Какви домакински препарати могат да се изхвърлят в канализацията?

Препаратите, които е допустимо да се изхвърлят в канализацията трябва да не съдържат в себе си: петролни продукти,  хлор и фосфати, летливи органични съединения и опасни вещества.